Rasfoire documente

Ordinul 4.135/2023 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2023

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Rectificare din 2023 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 40/2023 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire a plantelor ornamentale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 784/2016 privind cerinţele specifice pentru genurile şi speciile de plante fructifere menţionate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, cerinţele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii şi normele detaliate privind inspecţiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 15 februarie 2023

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Ordinul 171/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 20+21 din judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Ordinul 170/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 32 din judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Ordinul 169/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 19 din judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Ordinul 168/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 din judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Ordinul 167/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Cârciumaru din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Ordinul 166/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sistem Mioriţa din judeţul Constanţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Hotarirea 402/2023 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 884/2021 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021-2024, a Planului de acţiune pe perioada 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021-2024, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Decretul 483/2023 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Decretul 482/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Decretul 481/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Decretul 480/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023

Decretul 479/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 404 din 11-mai-2023