Rasfoire documente

Hotarirea 1.588/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Satu Mare, Tulcea, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.584/2022 privind darea în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Bucureştilor a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.581/2022 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023-2026

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.580/2022 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes local, precum şi privind modificarea art. 2 şi a anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2023

Hotarirea 1.567/2022 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)'', precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 499/2010

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2023