Rasfoire documente

Decizia 22/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Art. 196 din Codul de procedură civilă se interpretează în sensul că demersul de complinire a obligaţiei de achitare a taxei judiciare de timbru reprezintă o manifestare neechivocă a părţii cu privire la intenţia sa de continuare a demersului judiciar, iar nu de desistare, cu consecinţa că nu se poate pronunţa nulitatea cererii de sesizare instanţei de judecată?''

publicat in M.Of. 392 din 08-mai-2023

Ordinul 1.014/2023 pentru aprobarea cuantumului tarifelor privind verificarea, aprobarea şi revizuirea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităţile de aviaţie

publicat in M.Of. 392 din 08-mai-2023

Ordinul 976/2023 pentru adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

publicat in M.Of. 392 din 08-mai-2023

Ordinul 195/2023 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 13.911/2010 pentru exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul Ulieşti, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 392 din 08-mai-2023

Ordinul 194/2023 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 392 din 08-mai-2023

Ordinul 193/2023 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 392 din 08-mai-2023

Decizia 601/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 288 alin. (1) şi (3) din Codul penal din 1969 şi ale art. 320 alin. (1) şi (3) din Codul penal

publicat in M.Of. 392 din 08-mai-2023

Decizia 600/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. b) şi ale art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 392 din 08-mai-2023