Rasfoire documente

Ordinul 5/2023 privind exerciţiul de raportare a informaţiilor referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 391 din 08-mai-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a Legii nr. 231/2022 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor Interreg şi a contribuţiei publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2021-2027

publicat in M.Of. 391 din 08-mai-2023

Ordinul 455/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 231/2022 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor Interreg şi a contribuţiei publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2021-2027

publicat in M.Of. 391 din 08-mai-2023

Hotarirea 398/2023 pentru suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'', pe raza localităţilor Sânpaul din judeţul Cluj şi Zimbor, Sânmihaiu Almaşului, Românaşi, Treznea şi Zalău din judeţul Sălaj, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2021

publicat in M.Of. 391 din 08-mai-2023

Hotarirea 377/2023 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Cluj şi Iaşi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 391 din 08-mai-2023