Rasfoire documente

Actul din 2023 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Românilor din Diaspora - PRD România

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Circulara 20/2023 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Jacques M. Elias întemeietorul ''Fundaţiei Familiei Menachem H. Elias''

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Ordinul 909/2023 privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0024 Confluenţa Olt-Dunăre şi ROSCI0044 Corabia-Turnu Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes naţional B10. Ostrovul Mare

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Hotarirea 401/2023 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2023-2025

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Hotarirea 400/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire patinoar artificial, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna''

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Decizia 466/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1^1)-(1^3), (3) şi (4), ale art. 5 alin. (3) şi (3^1), ale art. 7 alin. (4) şi (5^1), ale art. 10 alin. (1) şi ale art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Decretul 459/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Praga la 29 august 2022

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul apărării

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Legea 109/2023 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Praga la 29 august 2022

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Decretul 458/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Legea 108/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Decretul 457/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Legea 107/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Decretul 456/2023 privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 294 alin. (5^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023

Legea 106/2023 pentru abrogarea art. 294 alin. (5^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 390 din 08-mai-2023