Rasfoire documente

Ordinul 728/2023 privind aprobarea Modelului de protocol-cadru de colaborare între unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi cabinetele de medicină de familie care deservesc populaţia

publicat in M.Of. 381 din 04-mai-2023

Ordinul 1.282/2023 privind aprobarea Modelului de protocol-cadru de colaborare între unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi cabinetele de medicină de familie care deservesc populaţia

publicat in M.Of. 381 din 04-mai-2023

Hotarirea 387/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 360, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 360

publicat in M.Of. 381 din 04-mai-2023

Hotarirea 386/2023 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 360 şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 360 în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti - Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti''

publicat in M.Of. 381 din 04-mai-2023

Hotarirea 385/2023 privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii şi a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor

publicat in M.Of. 381 din 04-mai-2023

Hotarirea 380/2023 privind înscrierea imobilelor situate în strada Dr. Victor Papillian nr. 2A, bulevardul 1 Mai nr. 66 D şi strada Dr. Victor Papillian nr. 2B, municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

publicat in M.Of. 381 din 04-mai-2023

Hotarirea 378/2023 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

publicat in M.Of. 381 din 04-mai-2023

Hotarirea 376/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi concesionate Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 381 din 04-mai-2023