Rasfoire documente

Ordinul 4.197/2022 pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.409/3.501/2020

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Ordinul 75/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.237/2022 privind aprobarea modelului de card de energie şi a modelului de certificat de validare a datoriei faţă de asociaţia de proprietari/locatari

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Ordinul 3.308/2022 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veşeud

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Ordinul 1.976/2022 pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.409/3.501/2020

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Hotarirea 9/2023 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Decizia 495/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 13 din 3 iulie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Decizia 362/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi d) şi ale art. 155 alin. (1) din Codul penal, precum şi ale art. 22 alin. (2) şi alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Hotarirea 82/2022 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru automatizare şi viitorul muncii

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Decretul 48/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Legea 31/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023