Rasfoire documente

Ordinul 509/2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi al ministrului energiei nr. 278/167/2022, şi pentru instituirea unor măsuri privind derularea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny''

publicat in M.Of. 389 din 05-mai-2023

Ordinul 776/2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi al ministrului energiei nr. 278/167/2022, şi pentru instituirea unor măsuri privind derularea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny''

publicat in M.Of. 389 din 05-mai-2023

Ordinul 1.427/2023 pentru reglementarea unor aspecte privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

publicat in M.Of. 389 din 05-mai-2023

Hotarirea 403/2023 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2023-2024

publicat in M.Of. 389 din 05-mai-2023

Decizia 24/2023 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) cu referire la pct. 5 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 389 din 05-mai-2023