Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2022 privind evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale, precum şi cu privire la monitorizarea şi reevaluarea organismelor notificate

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Ordinul 3.969/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale, precum şi cu privire la monitorizarea şi reevaluarea organismelor notificate

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Hotarirea 5/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil reprezentând teren, în suprafaţă de 4.053 mp, trecut în domeniul public al statului, precum şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Ordinul 3/2023 pentru aprobarea componenţei nominale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Metodologie din 2022 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Ordinul 6.453/2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Ordinul M.230/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.14/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Hotarirea 7/2023 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Hotarirea 6/2023 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri situate în municipiul Marghita, trecerea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor şi Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Bihor, instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al municipiului Marghita, judeţul Bihor, şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023