Rasfoire documente

Actul din 2023 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România

publicat in M.Of. 357 din 27-apr-2023

Actul din 2023 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Activă

publicat in M.Of. 357 din 27-apr-2023

Decizia 12/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 357 din 27-apr-2023

Ordinul 1.064/2023 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 1 mai 2023-30 aprilie 2024

publicat in M.Of. 357 din 27-apr-2023

Hotarirea 364/2023 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei ''Deutschland Sagt Nein Zum Tiermorden e.V.'' din Republica Federală Germania

publicat in M.Of. 357 din 27-apr-2023

Hotarirea 362/2023 privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz

publicat in M.Of. 357 din 27-apr-2023