Rasfoire documente

Actul din 2023 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Ialomiţenilor

publicat in M.Of. 356 din 27-apr-2023

Regulament din 2023 privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor

publicat in M.Of. 356 din 27-apr-2023

Hotarirea 506/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor

publicat in M.Of. 356 din 27-apr-2023

Ordinul 1.028/2023 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 501/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului iniţial al surselor de poluare pentru mediul acvatic şi apele subterane

publicat in M.Of. 356 din 27-apr-2023

Ordinul 1.017/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 479/2006 pentru aprobarea metodologiei şi chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor

publicat in M.Of. 356 din 27-apr-2023

Ordinul 1.016/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 245/2005 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică şi a Metodologiei de evaluare a impactului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, peşti

publicat in M.Of. 356 din 27-apr-2023

Ordinul 69/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Albeşti SPP 24 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 356 din 27-apr-2023

Ordinul 68/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sălcioara SPP 6-34 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 356 din 27-apr-2023

Ordinul 67/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Horia SPP 6-35 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 356 din 27-apr-2023

Ordinul 66/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 17 Stâlpu din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 356 din 27-apr-2023