Rasfoire documente

Instructiunile 2/2023 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor

publicat in M.Of. 343 din 24-apr-2023

Regulamentul 6/2023 privind neaplicarea temporară a cotei pentru exercitarea supravegherii şi controlului activităţii de asigurări obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

publicat in M.Of. 343 din 24-apr-2023

Ordinul 1.357/2023 pentru modificarea unor ordine în domeniul finanţelor

publicat in M.Of. 343 din 24-apr-2023

Ordinul M.84/2023 privind modificarea şi completarea art. 4 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară

publicat in M.Of. 343 din 24-apr-2023

Hotarirea 366/2023 pentru declararea proiectului de investiţii ''Conductă de transport gaze naturale Timişoara-Deta-Denta-Moraviţa'' proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

publicat in M.Of. 343 din 24-apr-2023

Hotarirea 359/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Dezvoltare terminal, turn de control şi parcare la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa''

publicat in M.Of. 343 din 24-apr-2023