Rasfoire documente

Ordinul 14/2023 privind modul de exercitare de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2022 privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ şi a aplicaţiilor informatice MySMIS2021 şi SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 şi pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 340 din 24-apr-2023

Ordinul 58/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022

publicat in M.Of. 340 din 24-apr-2023

Ordinul 1.519/2023 privind modul de exercitare de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2022 privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ şi a aplicaţiilor informatice MySMIS2021 şi SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 şi pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 340 din 24-apr-2023

Ordinul 521/2023 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize

publicat in M.Of. 340 din 24-apr-2023

Hotarirea 353/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

publicat in M.Of. 340 din 24-apr-2023

Hotarirea 348/2023 privind actualizarea denumirii, codului de clasificaţie, caracteristicilor tehnice, adresei poştale şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Universitatea de Vest din Timişoara, instituţie aflată în coordonarea ministerului, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestora în cartea funciară, şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Universităţii de Vest din Timişoara, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acesteia

publicat in M.Of. 340 din 24-apr-2023