Rasfoire documente

Actul din 2023 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Pact pentru Galaţi

publicat in M.Of. 345 din 25-apr-2023

Ordinul 1.346/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 345 din 25-apr-2023

Ordinul 1.299/2023 privind aprobarea Procedurii de distribuire a sumelor achitate la bugetul de stat pentru stingerea taxelor prevăzute la pct. 1 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului sportului nr. 1.511/512/2022 privind aprobarea Procedurii de administrare a creanţelor Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ale Comitetului Naţional Paralimpic, declarate în perioada cuprinsă între data de 28.02.2022 şi data de 4.07.2022

publicat in M.Of. 345 din 25-apr-2023

Hotarirea 363/2023 privind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Regularizare râu Aiudel la Aiud, judeţul Alba''

publicat in M.Of. 345 din 25-apr-2023

Hotarirea 361/2023 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale bunului imobil identificat cu nr. MF 40145, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Bibliotecii Centrale Universitare ''Lucian Blaga'' din Cluj-Napoca, instituţie aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestuia în cartea funciară

publicat in M.Of. 345 din 25-apr-2023

Decizia 88/2023 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''nu este cercetat disciplinar'' din cuprinsul dispoziţiilor art. 27^45 lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 345 din 25-apr-2023