Rasfoire documente

Ordinul 176/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea TELEGONDOLA - MAMAIA - S.R.L., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2023

Ordinul 1.294/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea TELEGONDOLA - MAMAIA - S.R.L., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2023

Decizia 14/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind dispoziţiile art. 2.009 din Codul civil şi art. 1.026 alin. (1) şi art. 1.027 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2023

Ordinul 1.258/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 157/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi aprobarea modelului contractului de administrare a serviciilor de ambulanţă judeţene şi Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2023

Ordinul 475/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea TELEGONDOLA - MAMAIA - S.R.L., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2023

Hotarirea 351/2023 privind numirea doamnei Mierlă Aslâ-Aişe în funcţia de subprefect al judeţului Tulcea

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2023

Hotarirea 350/2023 privind eliberarea doamnei Terci Corina-Geanina din funcţia de subprefect al judeţului Tulcea

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2023

Hotarirea 349/2023 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Laboratorului de Control Doping

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2023

Hotarirea 343/2023 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2023

Hotarirea 342/2023 privind recunoaşterea Asociaţiei Europene a Implementării şi Apărării Drepturilor Omului - Themis ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2023

Hotarirea 334/2023 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, respectiv pentru aprobarea închirierii unor părţi din aceste imobile

publicat in M.Of. 333 din 20-apr-2023