Rasfoire documente

Hotarirea 14/2023 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh şi Republica Guatemala

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Procedura din 2023 şi condiţiile tehnice pentru înregistrarea audio-video a probelor de concurs ale proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, accesul la înregistrarea probelor de concurs şi stocarea înregistrării

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Ordinul 50/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind măsurile de prevenire a violenţei domestice

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Metodologie din 2023 privind măsurile de prevenire a violenţei domestice

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 137/2013 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 5 aprilie 2013

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Metodologie din 2023 privind măsurile de prevenire a violenţei domestice

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Ordinul 20.266/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind măsurile de prevenire a violenţei domestice

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Ordinul 351/2023 pentru aprobarea procedurii şi a condiţiilor tehnice pentru înregistrarea audio-video a probelor de concurs ale proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, accesul la înregistrarea probelor de concurs şi stocarea înregistrării

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Hotarirea 15/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Hotarirea 19/2023 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2021 pentru alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Hotarirea 16/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Hotarirea 15/2023 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Hotarirea 13/2023 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Hotarirea 12/2023 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Hotarirea 11/2023 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Hotarirea 10/2023 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Hotarirea 9/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Hotarirea 8/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023