Rasfoire documente

Ordinul 60/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014

publicat in M.Of. 339 din 21-apr-2023

Decizia 98/2023 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Cynthia Carmen Deaconescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 339 din 21-apr-2023

Hotarirea 358/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale ''Aeroporturi Bucureşti'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 339 din 21-apr-2023

Hotarirea 357/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 339 din 21-apr-2023

Hotarirea 354/2023 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes''

publicat in M.Of. 339 din 21-apr-2023

Ordonanta urgenta 26/2023 pentru modificarea şi completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

publicat in M.Of. 339 din 21-apr-2023

Ordonanta urgenta 25/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

publicat in M.Of. 339 din 21-apr-2023

Decizia 592/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 339 din 21-apr-2023