Rasfoire documente

Actul din 2023 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA (FDGR)

publicat in M.Of. 336 din 21-apr-2023

Actul din 2023 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - DREAPTA LIBERALĂ

publicat in M.Of. 336 din 21-apr-2023

Regulament din 2012 de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Republicare

publicat in M.Of. 336 din 21-apr-2023

Hotarirea 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Republicare

publicat in M.Of. 336 din 21-apr-2023

Ordinul 1.345/2023 pentru completarea art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

publicat in M.Of. 336 din 21-apr-2023

Ordinul 1.307/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 158/2015 privind aprobarea modelului autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 336 din 21-apr-2023

Ordinul 149/2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

publicat in M.Of. 336 din 21-apr-2023