Rasfoire documente

Decizia 464/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1^1), (1^3), (3) şi (4), precum şi ale art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Hotarirea 41/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) - COM (2023) 63 final

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Hotarirea 40/2023 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2022/563 în ceea ce priveşte valoarea asistenţei macrofinanciare acordate Republicii Moldova - COM (2023) 53 final

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Hotarirea 39/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor - COM (2022) 748 final

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Decretul 428/2023 pentru promulgarea Legii privind protecţia arborilor remarcabili

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Legea 97/2023 privind protecţia arborilor remarcabili

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Decretul 426/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Legea 95/2023 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Decretul 425/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Legea 94/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Decretul 424/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Legea 93/2023 pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Decretul 422/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea participării României la runda de suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare - IDA20

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023

Legea 91/2023 privind aprobarea participării României la runda de suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare - IDA20

publicat in M.Of. 320 din 18-apr-2023