Rasfoire documente

Decizia 9/2023 privind constituirea Comitetului interministerial pentru organizarea, coordonarea şi dezvoltarea proiectelor/programelor strategice de interes comun pentru România şi Emiratele Arabe Unite

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2023

Sentinta civila 138/2020 [A] privind anularea art. 20 alin. (1) din anexa nr. 1 a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2023

Ordinul 5/2023 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.143/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 ''Sprijin pregătitor'' pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2023

Ordinul 3.306/2022 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2023

Ordinul 2.534/2022 privind aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2023

Decizia 497/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (13) şi (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în forma modificată prin art. I pct. 52 din Legea nr. 134/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi ale art. 5 alin. (3) lit. a), ale art. 24 alin. (1) şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2023