Rasfoire documente

Decizia 654/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 1 şi ale art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, precum şi a sintagmei ''alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului'' cuprinse în dispoziţiile art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 311 din 12-apr-2023

Decizia 652/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 311 din 12-apr-2023

Decretul 420/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023 la Albiţa

publicat in M.Of. 311 din 12-apr-2023

Acord din 2023 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România

publicat in M.Of. 311 din 12-apr-2023

Legea 90/2023 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023 la Albiţa

publicat in M.Of. 311 din 12-apr-2023