Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

publicat in M.Of. 319 din 13-apr-2023

Ordonanta urgenta 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 319 din 13-apr-2023

Ordinul 177/2023 privind aprobarea Programului naţional de utilitate publică ''Dezvoltarea sportului şcolar şi universitar''

publicat in M.Of. 319 din 13-apr-2023

Hotarirea 339/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Fluviale'' - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 319 din 13-apr-2023

Hotarirea 338/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 319 din 13-apr-2023

Decretul 437/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private

publicat in M.Of. 319 din 13-apr-2023

Legea 104/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private

publicat in M.Of. 319 din 13-apr-2023