Rasfoire documente

Ordinul 12/2023 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei de finanţare a federaţiilor sportive naţionale şi a Comitetului Naţional Paralimpic

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Metodologie din 2022 privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Hotarirea 153/2022 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Ordinul 6.457/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decizia 709/2022 pentru aprobarea aspectelor procedurale specifice cu privire la participarea persoanelor private de libertate la cursurile învăţământului dual

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decretul 47/2023 pentru promulgarea Legii privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru susţinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington D.C.

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 30/2023 privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru susţinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington D.C.

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decretul 46/2023 pentru promulgarea Legii privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 29/2023 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decretul 45/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 28/2023 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decretul 44/2023 pentru promulgarea Legii privind instituirea ''Zilei Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti'' şi declararea unor municipii ca oraşe-martir ale Revoluţiei de la 1848

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 27/2023 privind instituirea ''Zilei Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti'' şi declararea unor municipii ca oraşe-martir ale Revoluţiei de la 1848

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Decretul 43/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Legea 26/2023 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023