Rasfoire documente

Ordinul 1.291/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada aprilie-mai 2023

publicat in M.Of. 306 din 11-apr-2023

Hotarirea 319/2023 privind înscrierea imobilului 739 situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 306 din 11-apr-2023

Hotarirea 318/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Brăila, Tulcea, Constanţa, Arad şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 306 din 11-apr-2023

Regulament-Cadru din 2023 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER

publicat in M.Of. 306 din 11-apr-2023

Hotarirea 310/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER

publicat in M.Of. 306 din 11-apr-2023

Decizia 596/2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. b) şi ale art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 306 din 11-apr-2023