Rasfoire documente

Ordinul 637/2023 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 13 din Schema de ajutor de minimis privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.759/2022

publicat in M.Of. 291 din 06-apr-2023

Ordinul 420/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului ''Notificare de conformare emisă de organul de inspecţie fiscală'', a procedurii de notificare şi a periodicităţii de emitere, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

publicat in M.Of. 291 din 06-apr-2023

Metodologie din 2023 de admitere a persoanelor adulte cu dizabilităţi în mediul rezidenţial, prevăzută la art. 13 din Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 291 din 06-apr-2023

Ordinul 235/2023 privind aprobarea Metodologiei de admitere a persoanelor adulte cu dizabilităţi în mediul rezidenţial, prevăzută la art. 13 din Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 291 din 06-apr-2023

Ordinul 173/2023 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 291 din 06-apr-2023

Ordinul 170/2023 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 17.731/2014 a activităţii miniere de exploatare a huilei din perimetrul Şopot, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 291 din 06-apr-2023

Ordinul 45/2023 pentru dobândirea personalităţii juridice de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă

publicat in M.Of. 291 din 06-apr-2023

Hotarirea 324/2023 pentru alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime

publicat in M.Of. 291 din 06-apr-2023

Hotarirea 308/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 291 din 06-apr-2023

Hotarirea 307/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea şi dezvoltarea Portului Mineralier Galaţi''

publicat in M.Of. 291 din 06-apr-2023