Rasfoire documente

Hotarirea 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Hotarirea 302/2023 pentru modificarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Hotarirea 301/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru oraşul Aninoasa, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Hotarirea 300/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Hotarirea 299/2023 pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României către următoarele fonduri voluntare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord: Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Republicii Moldova (Moldova DCB Trust Fund) şi Fondul voluntar privind Pachetul de Asistenţă Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO-Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund)

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Ordonanta urgenta 20/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Hotarirea 13/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Decretul 405/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Decretul 404/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Decretul 403/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Decretul 402/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Decretul 401/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Decretul 400/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Decretul 399/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Legea 80/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Decretul 398/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 67 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Legea 79/2023 pentru modificarea şi completarea art. 67 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Decretul 397/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Legea 78/2023 pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023