Rasfoire documente

Ordinul 200/2023 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

publicat in M.Of. 298 din 10-apr-2023

Ordinul 20.305/2023 pentru modificarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 20.898/2022

publicat in M.Of. 298 din 10-apr-2023

Regulament-Cadru din 2023 de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR

publicat in M.Of. 298 din 10-apr-2023

Hotarirea 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR

publicat in M.Of. 298 din 10-apr-2023

Decizia 578/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. II alin. (7) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 7 lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 298 din 10-apr-2023

Decizia 546/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. d) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 298 din 10-apr-2023