Rasfoire documente

Ordinul 18/2023 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Decizia 15/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: Art. 42 alin. (6^1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi interpretat în sensul că şi factura fiscală emisă de către operator faţă de autoritatea publică, în baza unui contract de delegare a gestiunii unui serviciu de utilitate publică, are caracter de titlu executoriu?

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Hotarirea 421/2023 privind abrogarea Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.347/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul judecătorilor

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Hotarirea 52/2023 privind abrogarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 292/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Hotarirea 51/2023 privind abrogarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Hotarirea 50/2023 privind abrogarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 911/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Hotarirea 49/2023 privind abrogarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 910/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Ordinul 616/2023 privind modificarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.314/2022

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Ordinul 48/2023 privind stabilirea procedurilor de trimitere în misiune a personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu şi altor aspecte organizatorice

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Decretul 389/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea tabelelor-anexă nr. I şi II la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023

Legea 77/2023 pentru completarea tabelelor-anexă nr. I şi II la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 281 din 04-apr-2023