Rasfoire documente

Procedura din 2023 de incinerare şi/sau îngropare la faţa locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Ordinul 173/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 230/457/76/2002 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate ale laptelui de consum

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Ordinul 717/2023 pentru aprobarea Procedurii de incinerare şi/sau îngropare la faţa locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Ordinul 819/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 230/457/76/2002 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate ale laptelui de consum

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Ordinul 104/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Horia Grup RDN din judeţul Constanţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Ordinul 103/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sava Grup RDN din judeţul Constanţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Ordinul 102/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sistem 21 Prosper din judeţul Constanţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Ordinul 101/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Vulturu Centru din judeţul Constanţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Ordinul 100/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Vulturu Vest din judeţul Constanţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Ordinul 99/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bârza Ţugureşti din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Ordinul 90/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 230/457/76/2002 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate ale laptelui de consum

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Procedura din 2023 de incinerare şi/sau îngropare la faţa locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Ordinul 23/2023 pentru aprobarea Procedurii de incinerare şi/sau îngropare la faţa locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Decizia 8/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023