Rasfoire documente

Ordinul 1.181/2023 privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii unei persoane fizice care a constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2023

Ordinul 872/2023 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2023

Ordinul 624/2023 privind aprobarea demarării unei noi sesiuni de depuneri de cereri de finanţare prin Programul naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', pentru judeţele Bistriţa-Năsăud, Brăila, Constanţa, Dolj, Galaţi, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Mehedinţi, Vrancea

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2023

Ordinul 473/2023 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2023

Hotarirea 297/2023 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2023

Hotarirea 295/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2023

Hotarirea 294/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Bacău, Olt, Ilfov, Constanţa, Călăraşi, Vrancea şi Braşov, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2023

Hotarirea 292/2023 privind recunoaşterea Asociaţiei Ţinutul Răzeşilor ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2023

Hotarirea 291/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2023

Hotarirea 288/2023 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Deva şi Penitenciarul Focşani în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2023