Rasfoire documente

Ordinul 3.953/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE)

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 3.266/2022 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2.661 (2022)

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 2.517/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 384/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Făcăeni din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 383/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii New Agro 89/2 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 382/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 3 Olăneasca din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 369/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 363/2022 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune în curs de aprobare nr. 1.782/2000 a activităţii miniere de exploatare a pegmatitului feldspatic din perimetrul Armeniş, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023