Rasfoire documente

Ordinul 847/2023 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 262 din 29-mar-2023

Ordinul 2.781/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a proiectelor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011

publicat in M.Of. 262 din 29-mar-2023

Hotarirea 274/2023 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

publicat in M.Of. 262 din 29-mar-2023

Hotarirea 273/2023 privind eliberarea domnului Greblă Toni din funcţia de prefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 262 din 29-mar-2023

Decretul 344/2023 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 262 din 29-mar-2023

Decretul 343/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 262 din 29-mar-2023