Rasfoire documente

Ordinul 191/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Rectificare din 2023 la Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 75 din 14 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 3 martie 2023

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Ordinul 2.708/2023 pentru acreditarea Muzeului Banatului Montan din municipiul Reşiţa

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Ordinul 2.707/2023 pentru acreditarea Muzeului de Arheologie ''Callatis'' din municipiul Mangalia

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Ordinul 1.235/2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei de delegare/detaşare şi a cuantumului alocaţiei de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Ordinul 846/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Ordinul 844/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Ordinul 320/2023 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.094/2019 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalităţi vamale de punere în liberă circulaţie a benzinelor şi motorinelor

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Ordinul 319/2023 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Hotarirea 257/2023 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, în zona municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa (etapa a II-a)'', aflate pe raza localităţilor Urziceni şi Bărbuleşti din judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Decretul 339/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023

Legea 68/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

publicat in M.Of. 261 din 29-mar-2023