Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 19/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 268 din 30-mar-2023

Ordinul 983/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 774/2023

publicat in M.Of. 268 din 30-mar-2023

Ordinul 1.353/2023 privind modificarea Schemei de ajutor de stat ''Granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare şi construcţiilor, precum şi alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă'', în cadrul axei prioritare 4 - ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', prioritatea de investiţii ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', obiectivul specific 4.1 ''Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19'', acţiunea 4.1.1 ''Investiţii în activităţi productive'' din Programul operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.734/2022

publicat in M.Of. 268 din 30-mar-2023

Ordinul 1.352/2023 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis ''Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă'', în cadrul axei prioritare 4 ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', prioritatea de investiţii ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', obiectiv specific ''Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19'', acţiunea 4.1.1 ''Investiţii în activităţi productive din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020'', aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 1.981/2022

publicat in M.Of. 268 din 30-mar-2023

Decizia 558/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) şi ale art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 268 din 30-mar-2023