Rasfoire documente

Ordinul 33/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie origine-destinaţie. Pregătirea datelor din anchetă în vederea prelucrării - indicativ DD 506/2022

publicat in M.Of. 264 din 30-mar-2023

Instructiuni Tehnice din 2023 privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie origine-destinaţie. Pregătirea datelor din anchetă în vederea prelucrării - indicativ DD 506/2022

publicat in M.Of. 264 din 30-mar-2023

Ordinul 3.860/2023 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2023 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat - 2023 - sesiunea iunie-iulie şi/sau pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii

publicat in M.Of. 264 din 30-mar-2023

Instructiuni Tehnice din 2022 privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie origine-destinaţie. Pregătirea datelor din anchetă în vederea prelucrării - indicativ DD 506/2022

publicat in M.Of. 264 din 30-mar-2023

Ordinul 2.112/2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie origine-destinaţie. Pregătirea datelor din anchetă în vederea prelucrării - indicativ DD 506/2022

publicat in M.Of. 264 din 30-mar-2023

Ordinul 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

publicat in M.Of. 264 din 30-mar-2023

Instructiunile 1/2023 pentru obţinerea unor date şi informaţii privind verificarea beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie

publicat in M.Of. 264 din 30-mar-2023

Hotarirea 261/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Cluj şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 264 din 30-mar-2023

Hotarirea 260/2023 privind trecerea unui palat administrativ din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov în domeniul public al judeţului Braşov

publicat in M.Of. 264 din 30-mar-2023

Decizia 553/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) şi ale art. 440 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 264 din 30-mar-2023