Rasfoire documente

Decizia 8/2023 privind acordarea autorizării pentru EMC Information Systems International Unlimited Company, EMC Computer Systems Austria GmbH, DELL Global B.V. şi DELL Emerging Markets (EMEA) Limited privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decizia 7/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decizia 6/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia-Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decizia 5/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Anca-Didona Matasaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decizia 509/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 alin. (5) tezele întâi şi a treia din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 41/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 40/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 39/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 38/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 37/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023

Decretul 36/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 09-ian-2023