Rasfoire documente

Procedura din 2023 de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

publicat in M.Of. 259 din 29-mar-2023

Ordinul 798/2023 privind aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

publicat in M.Of. 259 din 29-mar-2023

Norma din 2023 ''N3.14 Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina'' (NI-FIN-10-II/0)''

publicat in M.Of. 259 din 29-mar-2023

Hotarirea 89/2023 pentru aprobarea Normei ''N3.14 Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina'' (NI-FIN-10-II/0)

publicat in M.Of. 259 din 29-mar-2023

Ordinul M.60/2023 pentru modificarea şi completarea Condiţiilor şi criteriilor de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019

publicat in M.Of. 259 din 29-mar-2023

Ordinul 51/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere şi personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare şi din alte instalaţii nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 61/2014

publicat in M.Of. 259 din 29-mar-2023