Rasfoire documente

Hotarirea 5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Ordinul 20.372/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Decizia 575/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Hotarirea 27/2023 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC)

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Hotarirea 7/2023 privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Hotarirea 6/2023 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Decretul 342/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Decretul 341/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Decretul 340/2023 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Decretul 338/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Legea 67/2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

publicat in M.Of. 257 din 28-mar-2023