Rasfoire documente

Ordinul 3.310/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2023

Ordinul 4/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2023

Ordinul 1/2023 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2023

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2023

Ordinul 3.309/2022 pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.150/2020

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2023

Hotarirea 1.602/2022 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila'', judeţele Brăila şi Tulcea, şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2023