Rasfoire documente

Ordinul 3.879/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Metodologie din 2023 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Ordinul 745/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 074

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Metodologie din 2023 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Ordinul 698/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Ordinul 425/2023 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 171/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat, indicativ CR 2-1-1.1/2022''

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Hotarirea 239/2023 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'', precum şi pentru trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Hotarirea 238/2023 privind actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale ''Mihai Cristea'' Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti''

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Hotarirea 233/2023 privind transmiterea unui imobil în suprafaţă de 250 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe''

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Hotarirea 232/2023 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023