Rasfoire documente

Ordinul 2.748/2023 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2023

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023

Ordinul 737/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Titan Power - S.A.

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023

Ordinul 1.175/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Titan Power - S.A.

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023

Ordinul 736/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023

Ordinul 1.193/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023

Ordinul 119/2023 privind desemnarea Casei Judeţene de Pensii Bihor ca instituţie competentă pentru instrumentarea efectivă a cererilor de transfer al drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023

Ordinul 1.098/2023 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2023

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023

Ordinul 476/2023 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023

Ordinul 468/2023 pentru aprobarea costului unitar/mp suprafaţă desfăşurată, pentru obiectivele de investiţii care se realizează prin Programul naţional de investiţii ''Şcoli sigure şi sănătoase''

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023

Ordinul 248/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Titan Power - S.A.

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023

Ordinul 247/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023

Ordinul M.61/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015

publicat in M.Of. 246 din 24-mar-2023