Rasfoire documente

Ordinul 1.048/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023

Ordinul 177/2022 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2023

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023

Ordinul 17/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023

Ordinul 2.580/2022 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2023

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023

Ordinul 377/2022 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023

Decizia 444/2022 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2022 pentru constituirea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul securităţii naţionale

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023