Rasfoire documente

Ordinul 774/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 234 din 22-mar-2023

Ordinul 3.797/2023 pentru modificarea şi completarea Statutului elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016

publicat in M.Of. 234 din 22-mar-2023

Ordinul 3.779/2023 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina de tip opţional integrat ''Educaţie privind schimbările climatice'', nivel gimnazial, clasele a VII-a-a VIII-a

publicat in M.Of. 234 din 22-mar-2023

Ordinul 2.718/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.238/2019 privind modalitatea de acordare a finanţării pe bază de sume forfetare şi pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanţate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul financiar SEE 2014-2021

publicat in M.Of. 234 din 22-mar-2023

Codul de Conduita Etica din 2023 ŞI INTEGRITATE al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural şi monumente de for public, care funcţionează la nivelul Ministerului Culturii şi serviciilor publice deconcentrate ale acestuia

publicat in M.Of. 234 din 22-mar-2023

Ordinul 2.706/2023 pentru aprobarea Codului de conduită etică şi integritate al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural şi monumente de for public, care funcţionează la nivelul Ministerului Culturii şi serviciilor publice deconcentrate ale acestuia

publicat in M.Of. 234 din 22-mar-2023

Hotarirea 230/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»''

publicat in M.Of. 234 din 22-mar-2023