Rasfoire documente

Hotarirea 229/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea''

publicat in M.Of. 227 din 20-mar-2023

Hotarirea 209/2023 privind recunoaşterea Asociaţiei Caritas Catolică Oradea ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 227 din 20-mar-2023

Hotarirea 208/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bihor, Cluj, Vrancea şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 227 din 20-mar-2023

Hotarirea 206/2023 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar, după caz, ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş, din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti''

publicat in M.Of. 227 din 20-mar-2023

Decizia 41/2023 [A] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2022 privind numirea a doi membri în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

publicat in M.Of. 227 din 20-mar-2023