Rasfoire documente

Ordinul 3.800/2023 privind structura anului şcolar 2023-2024

publicat in M.Of. 213 din 15-mar-2023

Ordinul 494/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2021 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1.156(32) din 15 decembrie 2021

publicat in M.Of. 213 din 15-mar-2023

Ordinul 150/2023 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 213 din 15-mar-2023

Hotarirea 204/2023 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 213 din 15-mar-2023

Decizia 579/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 213 din 15-mar-2023

Decizia 556/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 213 din 15-mar-2023

Decretul 216/2023 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituţională şi rezistenţa plasei de siguranţă financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR

publicat in M.Of. 213 din 15-mar-2023