Rasfoire documente

Ordinul 3.713/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''Brâncoveanu Vodă'' din oraşul Urlaţi, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Ordinul 3.689/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Prietenii Mei'' din municipiul Bucureşti, sectorul 4

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Hotarirea 216/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Barbu Ştirbei'' al Judeţului Călăraşi

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Hotarirea 215/2023 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Hotarirea 214/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Herăşti, judeţul Giurgiu, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Hotarirea 213/2023 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Hotarirea 212/2023 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Zuaznabar Torres Amanda

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Hotarirea 211/2023 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Davila Garcia Soani Claudia

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Hotarirea 210/2023 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Castillo Garcia Thalia De Los Milagros

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Hotarirea 207/2023 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea îndreptării unei erori de înregistrare

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Hotarirea 205/2023 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta şi a terenului aferent din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Cuca, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Decretul 214/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Decretul 213/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Decretul 212/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Decretul 211/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Decretul 210/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Decretul 209/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Decretul 208/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023

Decretul 207/2023 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 212 din 14-mar-2023