Rasfoire documente

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2022 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale bunului imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1149 din 29 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 709/2021 privind aprobarea stemei comunei Roşia, judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 7 iulie 2021

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.080/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Berteştii de Jos, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci şi Vişani, judeţul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 22 decembrie 2014

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Ordinul 360/2023 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Ordinul 359/2023 privind încetarea valabilităţii unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Hotarirea 227/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Hotarirea 226/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Hotarirea 225/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Hotarirea 224/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 11/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 10/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023