Rasfoire documente

Hotarirea 222/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii ''Telecomunicaţii C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 215 din 15-mar-2023

Ordinul 498/2023 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023

publicat in M.Of. 215 din 15-mar-2023

Hotarirea 221/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 215 din 15-mar-2023

Decizia 61/2023 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gabriel-Aurelian Panaitescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 215 din 15-mar-2023

Hotarirea 223/2023 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării procesului de înfiinţare a Consiliului Naţional pentru Productivitate

publicat in M.Of. 215 din 15-mar-2023

Hotarirea 220/2023 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2022-30 iunie 2023

publicat in M.Of. 215 din 15-mar-2023

Hotarirea 219/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 215 din 15-mar-2023

Hotarirea 217/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 215 din 15-mar-2023

Decizia 548/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (1) şi (15) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 215 din 15-mar-2023