Rasfoire documente

Legea 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 214 din 15-mar-2023

Ordinul 714/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 214 din 15-mar-2023

Metodologie din 2023 de monitorizare specială a Universităţii Creştine ''Dimitrie Cantemir'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 214 din 15-mar-2023

Ordinul 3.781/2023 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Creştine ''Dimitrie Cantemir'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 214 din 15-mar-2023

Decretul 215/2023 pentru promulgarea Legii privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 214 din 15-mar-2023