Rasfoire documente

Hotarirea 6/2023 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 201 din 10-mar-2023

Hotarirea 5/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2022

publicat in M.Of. 201 din 10-mar-2023

Ordinul 1.111/2023 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

publicat in M.Of. 201 din 10-mar-2023

Ordinul 310/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 101 Grup fiscal ''Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal'', precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 ''Declaraţie privind impozitul pe profit'' şi 120 ''Decont privind accizele''

publicat in M.Of. 201 din 10-mar-2023

Decizia 647/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 201 din 10-mar-2023

Decizia 547/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) şi ale art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, precum şi ale anexei nr. 1 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă

publicat in M.Of. 201 din 10-mar-2023

Decizia 504/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. e) şi f) şi ale art. 329 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 201 din 10-mar-2023